Nasza historia

"Nasi Wodzowie"
“Nasi wodzowie”
Komendanci Hufców ZHP w Bielsku-Białej w latach 1925-2015

Okładka ksiązki Jerzego Klistały
Jerzy Klistała
„Harcerstwo w miastach i powiatach Bielska i Białej w latach 1925-1949
relacje, wspomnienia, życiorysy
Okładka "Józef Drożdż nasz bohater"
„Józef Drożdż nasz bohater”
…Harcerzy polskich ród…
Andrzej Blachura
„Harcerze Hrobaczej Łąki”
Historia harcerstwa w Kozach
TMHiZK 2002

Komendanci hufców w historii Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej

1.MIASTO I POWIAT BIELSKO W LATACH 1925-1939:

Hufiec Męski w Bielsku (od 1936 Hufiec Harcerzy w Bielsku)

1925-1929 – phm. Roman Koncki

1929-1931 – phm. Stanisław Górny

1931-1933 – phm. Józef Miodoński

1933-1934 – phm. Marian Greiss

1934-1936 – hm. Leon Łaciak

1936-1938 – phm. Kazimierz Maroszek

1938-1939 – phm. Jerzy Wieczorek

Podhufiec Harcerzy w Dziedzicach

1938-1939 – phm. Stanisław Dutka

Hufiec Żeński w Bielsku (od 1936 Hufiec Harcerek w Bielsku)

1929-1935 – phm. Maria Ksyk

1935-1937 – Anna Kubaczka

1937-1939 – hm. Aniela Wideł

Hufiec Harcerek w Dziedzicach

1938-1939 – phm. Wanda Mrózek

2.MIASTO I POWIAT BIAŁA KRAKOWSKA W LATACH 1925-1939:

Hufiec Męski w Białej Krakowskiej (od 1936 Hufiec Harcerzy w Białej Krakowskiej)

1932-1936 – phm. Edward Fedorowicz

1936-1939 – hm. Konrad Raczyński

1939 – hm. Bronisław Gabryś

Hufiec Żeński w Białej Krakowskiej (od 1936 Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej)

1929-1936 – hm. Janina Poniatowska

1936-1937 – phm. Maria Dziamianka

1937-1938 – phm. Maria Hołuj-Kreinerowa

1938-1939 – hm. Joanna Ziaja-Bukowska  

3.MIASTA I POWIATY BIELSKO I BIAŁA KRAKOWSKA W CZASIE WOJNY I OKUPACJI W LATACH 1939-1945:

Hufce harcerzy w konspiracji

1939-1940 – phm. Józef Drożdż

1941-1944 – phm. Marian Kasperkiewicz

1944-1945 – hm. Leon Łaciak  

4.MIASTA I POWIATY BIELSKO I BIAŁA KRAKOWSKA 1945-1949:

Beskidzki Hufiec Harcerzy Bielsko i Biała Krakowska

1945-1946 – hm. Leon Łaciak

1946-1948 – hm. Józef Drożdż

1948-1948 – hm. Leon Łaciak

1948-1949 – phm. Stanisław Kasprzykowski (Bielsko)

1948-1949 – phm. Stanisław Miodoński (Biała Krakowska)

Beskidzki Hufiec Harcerek w Bielsku

1945-1946 – hm. Aniela Wideł i p.o. phm. Maria Jurasz-Pilch

1946-1947 – hm. Antonina Dąbrowska

1948-1949 – Bogumiła Dubiel

Hufiec Harcerek w Dziedzicach

1945-1946 – Joanna Janusz

1946-1948 – Helena Węgrzyn – Wanda Lasota

Beskidzki Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej

Zofia Pacut

– hm. Joanna Ziaja-Bukowska

– Irena Suchoń

– Zofia Pacut

5.MIASTO BIELSKO-BIAŁA W LATACH 1950-1956:

Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej

1950-1956 – Antoni Kościelny (kierownik referatu drużyn harcerskich)

Organizacja Harcerska Polski Ludowej, Hufiec Miasto Bielsko-Biała

1956 (IX-XII) – Władysław Cienkus

6.POWIAT BIELSKO- BIAŁA W LATACH 1950-1956:

Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej

1950-1956 – Barbara Chrobak (kierownik referatu drużyn harcerskich)

Organizacja Harcerska Polski Ludowej, Hufiec Powiat Bielsko-Biała

1956 (IX-XII) – Tadeusz Przybyłowicz.

7.MIASTO I POWIAT BIELSKO-BIAŁA W LATACH 1957-2010:

Hufiec ZHP Miasto Bielsko-Biała (I-III.1957)

Komendant – Władysław Cienkus

Hufiec ZHP Powiat Bielsko-Biała (I-III.1957)

Komendant – Tadeusz Przybyłowicz

Hufiec Beskidzki ZHP w Bielsku-Białej (obejmujący miasto i powiat)

1957-1959 – hm. Józef Drożdż

1959-1975 – hm. Tadeusz Góral

1975-1976 – hm. Barbara Wiśniowska-Mamorska

1976-1979 – hm. Irena Trzopek – hm. Krystyna Wójcicka

1979-1982 – hm. Janusz Malawski

1982-1984 – hm. Zbigniew Niżnik

1984-1985 – hm. Jerzy Handzlik

1985-1986 – hm. Włodzimierz Raczek (p.o. komendanta)

1986-2003 – hm. Elżbieta Wojnarowska

2003-2011 – hm. Sławomir Gajda

2011- 2019 – hm. Zdzisław Konecki

2019- nadal – hm. Sławomir Gajda

Na podstawie:

Komisja Historyczna Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. (2015). Nasi wodzowie – Komendanci Hufców ZHP w Bielsku-Białej w l

1.MIASTO I POWIAT BIELSKO W LATACH 1925-1939:

Hufiec Męski w Bielsku (od 1936 Hufiec Harcerzy w Bielsku)

1925-1929 – phm. Roman Koncki

1929-1931 – phm. Stanisław Górny

1931-1933 – phm. Józef Miodoński

1933-1934 – phm. Marian Greiss

1934-1936 – hm. Leon Łaciak

1936-1938 – phm. Kazimierz Maroszek

1938-1939 – phm. Jerzy Wieczorek

Podhufiec Harcerzy w Dziedzicach

1938-1939 – phm. Stanisław Dutka

Hufiec Żeński w Bielsku (od 1936 Hufiec Harcerek w Bielsku)

1929-1935 – phm. Maria Ksyk

1935-1937 – Anna Kubaczka

1937-1939 – hm. Aniela Wideł

Hufiec Harcerek w Dziedzicach

1938-1939 – phm. Wanda Mrózek

2.MIASTO I POWIAT BIAŁA KRAKOWSKA W LATACH 1925-1939:

Hufiec Męski w Białej Krakowskiej (od 1936 Hufiec Harcerzy w Białej Krakowskiej)

1932-1936 – phm. Edward Fedorowicz

1936-1939 – hm. Konrad Raczyński

1939 – hm. Bronisław Gabryś

Hufiec Żeński w Białej Krakowskiej (od 1936 Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej)

1929-1936 – hm. Janina Poniatowska

1936-1937 – phm. Maria Dziamianka

1937-1938 – phm. Maria Hołuj-Kreinerowa

1938-1939 – hm. Joanna Ziaja-Bukowska  

3.MIASTA I POWIATY BIELSKO I BIAŁA KRAKOWSKA W CZASIE WOJNY I OKUPACJI W LATACH 1939-1945:

Hufce harcerzy w konspiracji

1939-1940 – phm. Józef Drożdż

1941-1944 – phm. Marian Kasperkiewicz

1944-1945 – hm. Leon Łaciak  

4.MIASTA I POWIATY BIELSKO I BIAŁA KRAKOWSKA 1945-1949:

Beskidzki Hufiec Harcerzy Bielsko i Biała Krakowska

1945-1946 – hm. Leon Łaciak

1946-1948 – hm. Józef Drożdż

1948-1948 – hm. Leon Łaciak

1948-1949 – phm. Stanisław Kasprzykowski (Bielsko)

1948-1949 – phm. Stanisław Miodoński (Biała Krakowska)

Beskidzki Hufiec Harcerek w Bielsku

1945-1946 – hm. Aniela Wideł i p.o. phm. Maria Jurasz-Pilch

1946-1947 – hm. Antonina Dąbrowska

1948-1949 – Bogumiła Dubiel

Hufiec Harcerek w Dziedzicach

1945-1946 – Joanna Janusz

1946-1948 – Helena Węgrzyn – Wanda Lasota

Beskidzki Hufiec Harcerek w Białej Krakowskiej

Zofia Pacut

– hm. Joanna Ziaja-Bukowska

– Irena Suchoń

– Zofia Pacut

5.MIASTO BIELSKO-BIAŁA W LATACH 1950-1956:

Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej

1950-1956 – Antoni Kościelny (kierownik referatu drużyn harcerskich)

Organizacja Harcerska Polski Ludowej, Hufiec Miasto Bielsko-Biała

1956 (IX-XII) – Władysław Cienkus

6.POWIAT BIELSKO- BIAŁA W LATACH 1950-1956:

Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej

1950-1956 – Barbara Chrobak (kierownik referatu drużyn harcerskich)

Organizacja Harcerska Polski Ludowej, Hufiec Powiat Bielsko-Biała

1956 (IX-XII) – Tadeusz Przybyłowicz.

7.MIASTO I POWIAT BIELSKO-BIAŁA W LATACH 1957-2010:

Hufiec ZHP Miasto Bielsko-Biała (I-III.1957)

Komendant – Władysław Cienkus

Hufiec ZHP Powiat Bielsko-Biała (I-III.1957)

Komendant – Tadeusz Przybyłowicz

Hufiec Beskidzki ZHP w Bielsku-Białej (obejmujący miasto i powiat)

1957-1959 – hm. Józef Drożdż

1959-1975 – hm. Tadeusz Góral

1975-1976 – hm. Barbara Wiśniowska-Mamorska

1976-1979 – hm. Irena Trzopek – hm. Krystyna Wójcicka

1979-1982 – hm. Janusz Malawski

1982-1984 – hm. Zbigniew Niżnik

1984-1985 – hm. Jerzy Handzlik

1985-1986 – hm. Włodzimierz Raczek (p.o. komendanta)

1986-2003 – hm. Elżbieta Wojnarowska

2003-2011 – hm. Sławomir Gajda

2011- 2019 – hm. Zdzisław Konecki

2019- nadal – hm. Sławomir Gajda

Na podstawie:

Komisja Historyczna Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. (2015). Nasi wodzowie – Komendanci Hufców ZHP w Bielsku-Białej w latach 1925-2015 (K. Wójcicka, Red.; E. Kossowska, T. Ceremuga, ).