KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

hm. Alina Solich – przewodnicząca ksi@beskidzki.zhp.pl

ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ

hm. Magdalena Górna-Prudel (ZOKK) – szefowa ksztalcenie@beskidzki.zhp.pl

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

phm. Urszula Przewoźniak – szefowa program@beskidzki.zhp.pl

NAMIESTNICTWA

ZUCHOWE | pwd. Julia Bieniawska julia.bieniawska@zhp.net.pl
HARCERSKIE | phm. Marcin Droździk marcin.drozdzik@zhp.net.pl

KOMISJA HISTORYCZNA

hm. Ewa Kossowska Ewa.kossowska@zhp.net.pl lub historia@beskidzki.zhp.pl

KAPITUŁA STOPNI WĘDROWNICZYCH

phm. Antoni Reszuto antoni.rzeszuto@zhp.net.pl

KAPELAN HUFCA

ks. hm. Tomasz Chrzan tomasz.chrzan@zhp.net.pl

KSIĘGOWY HUFCA

phm. Jarosław Herzyk jaroslaw.herzyk@zhp.net.pl

INSTRUKTORKA D.S. ZAGRANICZNYCH

hm. Dagmara Kowaliczek-Barabasz zagranica@beskidzki.zhp.pl

INSTRUKTORKA DS. MEDIALNYCH

pwd. Anna Cader anna.cader@zhp.net.pl

KOMENDA OH „WILCZYSKO”

pwd. Agata Tymich wilczysko@beskidzki.zhp.pl