Zespoły i funkcyjni Hufca Beskidzkiego ZHP

BIURO HUFCA

Szefowa – hm. Teresa Ceremuga teresa.ceremuga@zhp.net.pl


KSIĘGOWY HUFCA

phm. Jarosław Herzyk jaroslaw.herzyk@zhp.net.pl


ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ

Szefowa – hm. Magdalena Górna-Prudel (ZOKK) ksztalcenie@beskidzki.zhp.pl


ZESPÓŁ PROGRAMOWY

Szefowa – phm. Anna Cader program@beskidzki.zhp.pl lub anna.cader@zhp.net.pl


KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Przewodnicząca – hm. Anna Mrotek – ksi@beskidzki.zhp.pl


KAPITUŁA STOPNI WĘDROWNICZYCH

Przewodniczący – phm. Krzysztof Skruch – krzysztof.skruch@beskidzki.zhp.pl


INSTRUKTORKA DS. MEDIALNYCH

phm. Anna Cader anna.cader@zhp.net.pl


INSTRUKTORKA DS. ZAGRANICZNYCH

hm. Dagmara Kowaliczek-Barabasz zagranica@beskidzki.zhp.pl


KAPELAN HUFCA

ks. hm. Tomasz Chrzan tomasz.chrzan@zhp.net.pl


KOMISJA HISTORYCZNA

Przewodniczaca – hm. Ewa Kossowska Ewa.kossowska@zhp.net.pl lub historia@beskidzki.zhp.pl


OH „WILCZYSKO”

Komendantka – pwd. Agata Tymich wilczysko@beskidzki.zhp.pl

Obrazek przedstawia strukturę Hufca Beskidzkiego ZHP.
Pod Komendanta Hufca podlega:
Z-ca ds. programowych, Skrabnik, Z-ca ds. pracy z kadrą, Członek komendy ds. kształcenia, a także: szef biura hufca, komendant OH Wilczyszsko, kwatermistrz OH Wilczysko, instruktor ds. organizacyjnych, kapelan hufca.
Pod z-ce ds. programowych podlegają: namiestnicy, komendanci szczepów, szefowie jednostek specjalnościowych oraz komisja historyczna.
Pod skarbnika podlega: księgowy.
Pod członka komendy ds. kształcenia podlega: zespół kadry kształcącej i instruktor ds. medialnych.
Pod z-ce ds. pracy z kadrą podlegają: KSI, komendanci kręgów, instruktor ds. zagranicznych.