KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

hm. Alina Solich – przewodnicząca ksi@beskidzki.zhp.pl

ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ

hm. Magdalena Górna-Prudel (ZOKK) – szefowa ksztalcenie@beskidzki.zhp.pl

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

phm. Urszula Przewoźniak – szefowa program@beskidzki.zhp.pl

NAMIESTNICTWA

ZUCHOWE | phm. Marta Solich zuchy@beskidzki.zhp.pl
HARCERSKIE | phm. Olga Świerczek harcerze@beskidzki.zhp.pl
STARSZOHARCERSKIE | phm. Marcin Droździk hs@beskidzki.zhp.pl
WĘDROWNICZE | pwd. Janina Życzkowska janina.komorowska@zhp.net.pl lub wedrownicy@beskidzki.zhp.pl

KOMISJA HISTORYCZNA

hm. Ewa Kossowska Ewa.kossowska@zhp.net.pl lub historia@beskidzki.zhp.pl

KAPITUŁA STOPNI WĘDROWNICZYCH

phm. Antoni Reszuto antoni.rzeszuto@zhp.net.pl

KAPELAN HUFCA

ks. hm. Tomasz Chrzan tomasz.chrzan@zhp.net.pl

KSIĘGOWY HUFCA

phm. Jarosław Herzyk jaroslaw.herzyk@zhp.net.pl

INSTRUKTOR D.S. ZAGRANICZNYCH

hm. Dagmara Kowaliczek-Barabasz zagranica@beskidzki.zhp.pl

INSTRUKTOR DS. MEDIALNYCH

pwd. Patrycja Szypuła HO patrycja.szypuła@zhp.net.pl

KOMENDA OH „WILCZYSKO”

pwd. Agata Tymich wilczysko@beskidzki.zhp.pl