Zespoły i funkcyjni Hufca Beskidzkiego ZHP

BIURO HUFCA

Szefowa Biura Hufca:
hm. Teresa Ceremuga
teresa.ceremuga@zhp.pl

Kontakt
📧 jaroslaw.herzyk@zhp.net.pl
📆 Dyżury: poniedziałek 15:00-17:00

Księgowy Hufca:
phm. Jarosław Herzyk

Kontakt
📧 ksi@beskidzki.zhp.pl
📆 Spotkania zgodnie z harmonogramem

Skład zespołu
Przewodnicząca:
hm. Anna Mrotek anna.mrotek@zhp.net.pl
Zastępczyni przewodniczącej:
hm. Magdalena Górna-Prudel
Sekretarz:
hm. Alina Solich
Członkowie Komisji:
hm. Jolanta Okrent
hm. Marta Radwańska
Skład zespołu
Szefowa zespołu:
hm. Magdalena Górna-Prudel (ZOKK)
Członkowie:
phm. Marcin Droździk (BOKK)
phm. Dominika Machnio
hm. Anna Mrotek (BOKK)
hm. Jolanta Okrent
phm. Anna Cader (BOKK)
phm. Urszula Przewoźniak (BOKK)
Współpracownicy:
pwd. Lena Sadowska

Skład zespołu
Szefowa zespołu, Instruktorka ds. Medialnych:
pwd. Julia Kucharska
Członkowie:
phm. Anna Cader
phm. Marcin Droździk
HO Monika Synowiec
dh Paweł Szeglowski
HO Maria Zagórska

Kontakt
📧 kwatermistrz@beskidzki.zhp.pl
📆 Dyżury: sobota 10:00 – 11:30
Aktualne terminy dyżurów wywieszone na tablicy ogłoszeń
Skład zespołu
Szef zespołu, Kwatermistrz Hufca:
pwd. Maciej Pasierbski maciej.pasierbski@zhp.net.pl
Członkowie:
dh Michał Gańczarczyk
dh Adam Grabczak
dh Franciszek Haluch
dh. Zofia Jurzak
dh Franciszek Kurek
dh Łukasz Ordon
dh Szymon Tubek
dh. Lena Truchan

Kontakt


Skład zespołu

Członkowie:
phm. Anna CADER anna.cader@zhp.net.pl
phm. Dominika MACHNIO
dominika.machnio@zhp.net.pl
pwd. Beata DAMEK beata.damek@zhp.net.pl
pwd. Lena SADOWSKA lena.sadowska@zhp.net.pl


Skład zespołu
Namiestniczka: phm. Patrycja SZYPUŁA
Członkowie:
phm. Marcin DROŹDZIK
pwd. Patrycja SOJKA


Skład zespołu
Przewodniczący Rady:
HO Michał Hebda (88 DW)
Członkowie:
pion. Julia Cholewa (88 DW)
HO Ignacy Knyps (79 DW)
pion. Anna Kulka (Kozy)
pwd. Lena Sadowska (88 DW)
dh. Zofia Suchińska (79 DW)
Odkr. Szymon Tubek
(Kozy)


Kontakt


Skład zespołu

Przewodnicząca:
hm. Ewa Kossowska
Członkowie:
hm. Teresa Ceremuga
hm. Józef Ćwiertka
hm. Krystyna Wójcicka
pwd. Maciej Pasierbski

Skład zespołu
Szefowa:
phm. Justyna Jędrysek
Członkowie:
hm. Anna Mrotek
pwd. Lena Sadowska
hm. Alina Solich

Skład zespołu
Kwatermistrz:
phm. Mariusz Zemczak mariusz.zemczak@zhp.net.pl


hm. Dagmara Kowaliczek-Barabasz zagranica@beskidzki.zhp.pl

ks. hm. Tomasz Chrzan tomasz.chrzan@zhp.net.pl

Struktura agend Hufca Beskidzkiego:

Obrazek przedstawia strukturę Hufca Beskidzkiego ZHP.
Pod Komendanta Hufca podlega:
Z-ca ds. programowych, Skrabnik, Z-ca ds. pracy z kadrą, Członek komendy ds. kształcenia, a także: szef biura hufca, komendant OH Wilczyszsko, kwatermistrz OH Wilczysko, instruktor ds. organizacyjnych, kapelan hufca.
Pod z-ce ds. programowych podlegają: namiestnicy, komendanci szczepów, szefowie jednostek specjalnościowych oraz komisja historyczna.
Pod skarbnika podlega: księgowy.
Pod członka komendy ds. kształcenia podlega: zespół kadry kształcącej i instruktor ds. medialnych.
Pod z-ce ds. pracy z kadrą podlegają: KSI, komendanci kręgów, instruktor ds. zagranicznych.
Skip to content