Sąd Harcerski

Kontakt: sad@beskidzki.zhp.pl

Przewodniczącahm. Renata Jękal-Konecka
Zastępczyni Przewodniczacejhm. Irena Kowaliczek
członkinihm. Ewa Kossowska