KOMENDA

hm. Sławomir Gajda – komendant hufca
slawomir.gajda@zhp.net.pl

hm. Zdzisław Konecki – skarbnik, z-ca komendanta hufca
zdzislaw.konecki@zhp.net.pl

phm. Dominika Machnio – z-ca komendanta hufca ds. pracy z kadrą
kadra@beskidzki.zhp.pl

hm. Magdalena Górna-Prudel – członkini komendy ds. kształcenia
ksztalcenie@beskidzki.zhp.pl

phm. Urszula Przewoźniak – członkini komendy ds. programowych
program@beskidzki.zhp.pl

KOMISJA REWIZYJNA

phm. Gabriela Guz – przewodnicząca
krh@beskidzki.zhp.pl

phm. Krzysztof Prudel – członek

phm. Damian Łoziński – członek

SĄD HARCERSKI

hm. Renata Jękal-Konecka – przewodnicząca
sad@beskidzki.zhp.pl

hm. Ewa Kossowska – członkini

hm. Irena Kowaliczek – członkini