Drużyny Wędrownicze

DRUŻYNY WĘDROWNICZE

88 Drużyna Wędrownicza "Wierchy" (Siedziba Hufca Beskidzkiego)
drużynowa: pwd. Hanna Kuszmider
hanna.kuszmider@zhp.net.pl
termin zbiórek: piątek, 19:00-21:30

79 Próbna Drużyna Wędrownicza "Ferwor" (Siedziba Hufca Beskidzkiego)
drużynowy: HO Ignacy Knyps
ignacy.knyps@zhp.net.pl
termin zbiórek: poniedziałki (co dwa tygodnie), 17:30-19:30