Składka członkowska 2021

Od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie system zbierania i naliczania składki członkowskiej oraz jej wysokość.
Zgodnie z uchwałą nr 51-XL Rady Naczelnej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, członkowie ZHP opłacają składkę z góry, w następujących terminach: 
– do 20 stycznia za I kwartał,
– do 20 kwietnia za II kwartał,
– do 20 lipca za III kwartał,
– do 20 października za IV kwartał. 

Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.
Zgodnie z Uchwałą Rady Chorągwi Śląskiej 25/VI/IV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. wysokość składki członkowskiej na rok 2021 r. wynosić będzie kwartalnie 36 zł.

Natomiast podział składki przedstawia się następująco: jednostka 6 zł, hufiec 9 zł (w tym ubezpieczenie NNW), chorągiew 15 zł i GK 6 zł.

W naszym hufcu, podobnie jak w latach poprzednich, zastosowaliśmy ulgi zgodnie z uchwałą Komendy Hufca Beskidzkiego: dla drużynowych składka kwartalna wynosi 21 zł, dla seniorów składka kwartalna wynosi 21 zł, dla rodzin, gdzie 3 i więcej osób jest członkami ZHP składka kwartalna wynosi 21 zł.