Odeszła na Wieczną Wartę

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci harcmistrzyni Ewy Frosztęgi, wspaniałej i cenionej nauczycielki oraz wychowawczyni młodzieży. Z harcerstwem związana była od dzieciństwa, najpierw w jego drużynach, potem już na funkcjach instruktorskich jako drużynowa, szczepowa, komendantka Kręgu Instruktorskiego „Bemol”, kierowniczka Referatu Starszoharcerskiego w naszym Hufcu, członkini władz Hufca – w tym Komendy Hufca i Rady Hufca, a od 2008 roku Rady Harcerskiego Kręgu Seniorów „Orla Brać”.

Druhna Ewa nie tylko poświęciła harcerstwu ogrom pracy i wiele czasu ze swojego życia ale stała się w nim niezapomnianą postacią dzięki okazywanemu wszystkim sercu, ogromnej życzliwości i stałej gotowości pomagania innym. Zawsze mogliśmy na nią liczyć. I nie tylko my. Nawet po przejściu na emeryturę utrzymywała przyjacielskie kontakty z gronem nauczycielskim, z którym kiedyś przyszło Jej pracować, a posiadając umiejętność gry na akordeonie z godnym uznania poświęceniem organizowała co tydzień wieczory piosenek w Domu Zasłużonego Nauczyciela. W podobny sposób ubogacała też spotkania i imprezy naszego Hufca w tym spotkania Kręgu Seniorów, kierując się starym powiedzeniem: „Idź tam gdzie śpiewają, źli ludzie pieśni nie znają”.

Pogrzeb Druhny Ewy odbędzie się 26 maja 2021 roku o godz. 12:00 w Kościele Opatrzności Bożej w Białej.