Składka członkowska 2022

Wielkimi krokami zbliża się termin opłacenia składki członkowskiej za 2022 rok! Przypominamy, że wysokość składki wynosi 36 zł za kwartał (144 zł za rok), a wpłaty należy dokonać do 20 dnia I miesiąca kwartału (tj. 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października).

Na co wykorzystywana jest składka? 

Z części należnej dla drużyny: m.in. na materiały programowe, sprzęt drużyn czy udział w biwakach.

Z części należnej dla hufca/chorągwi/Głównej Kwatery ZHP: m.in. na kształcenie kadry, ubezpieczenie NNW i OC, wsparcie metodyczne i programowe dla drużynowych, koszty administracyjne, pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych.

Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP..

W naszym hufcu, podobnie jak w latach poprzednich, zastosowaliśmy ulgi zgodnie z uchwałą Komendy Hufca Beskidzkiego: dla drużynowych składka kwartalna wynosi 21 zł, dla seniorów składka kwartalna wynosi 21 zł, dla rodzin, gdzie 3 i więcej osób jest członkami ZHP składka kwartalna wynosi 21 zł.

Skip to content