Składka członkowska na 2023

Od 1 stycznia 2023 r. składka członkowska dla zuchów, harcerzy i kadry naszego hufca wynosić będzie 45 zł na kwartał (180 zł na rok). Składka jest opłatą za przynależność do ZHP i nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.

Członkowie ZHP opłacają składkę z góry, w następujących terminach: 
– do 20 stycznia za I kwartał,
– do 20 kwietnia za II kwartał,
– do 20 lipca za III kwartał,
– do 20 października za IV kwartał. 

Składkę w naszym hufcu należy wpłacać na konto: ING Bank Śląski
06 1050 1070 1000 0001 0004 2118

Podział składki przedstawia się następująco: gromada/drużyna 9 zł, hufiec 9 zł (w tym ubezpieczenie NNW), chorągiew 18 zł i Główna Kwatera 9 zł.

W naszym hufcu, podobnie jak w latach poprzednich, zastosowaliśmy ulgi zgodnie z uchwałą Komendy Hufca Beskidzkiego: dla drużynowych składka kwartalna wynosi 27 zł, dla seniorów składka kwartalna wynosi 27 zł, dla rodzin, gdzie 3 i więcej osób jest członkami ZHP składka kwartalna wynosi 27 zł.

Pobierz: List do rodziców – składki 2023